Hvordan foregår terapi og hvilken tilgang bruger jeg?

I udgangspunktet er vi gearet til at leve et liv i harmonisk balance med os selv og omgivelserne. Enhver form for ubehag er et signal fra vores organisme om mistrivsel. 

Når du kommer til terapi hos mig, er min vigtigste opgave, at undersøge sammen med dig, hvorfra dit ubehag stammer. Det er svært selv at finde ud af, fordi det ofte vil ytre sig som uspecifikke psykiske og/eller fysiske symptomer: Tristhed, energiforladthed, hidsighed, appetitløshed, smerter eller lignende. Symptomer, som ofte ikke har direkte sammenhæng med den livssituation, du er i. Der er brug for måder, hvorpå man kan tale mere konkret om, hvorfor symptomerne opstår.

Jeg tager ofte udgangspunkt i "Compassionfokuseret Terapi - CFT", som jeg er uddannet i på Kognitiv Terapi Center i Åhus - se mere her: http://www.kognitiv.dk/cft---compassionfokuseret-terapi.php

Det er en let forståelig tilgang til at forstå den menneskelige psyke og til at begynde at øge indsigten i manglende trivsel - og til hvordan man kan få det bedre.

Generelt set benytter jeg mig meget af "psykoedukation" - det vil sige undervisning i hvad der foregår indeni os alle, hvordan vi kan forstå os selv og hinanden og arbejde med bedre trivsel.

Vi kan tale ligeværdigt om tingene og du bliver eksperten i dit eget liv, fordi vi arbejder ud fra de samme forståelser og teoretiske rammer.

 

 

Del siden